28/02/2023

Grad Ludbreg sudjelovao je na kick-off sastanku u sklopu europskog projekta mreže gradova „Strategic and Human Rebirth in European Local Community” (EURebirth)

Grad Ludbreg sudjelovao je na kick-off sastanku u sklopu europskog projekta mreže gradova “Strategic and Human Rebirth in European Local Community” (EURebirth) koji se oslanja na Europski program Komisije “Građani, …

20/02/2023

Grad Ludbreg je projektni partneru u projektu EURebirth “Strategic and Human Rebirth in European Local Community”

Grad Ludbreg je projektni partneru u projektu EURebirth “Strategic and Human Rebirth in European Local Community” koji se oslanja se na Europski program Komisije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ Unije …

Skip to content